Tvorba webu a její části

Tvorba webu zahrnuje hned několik věcí, mezi nimi jsou zajištění internetového prostoru, tedy hostingu, volba správné domény, a potom také vytvoření stránek samotných, tedy vytvoření přehledné struktury webu a toho správného grafického návrhu webu. Přitom se můžete namáhat se studováním programovacích jazyků, můžete si stáhnout nějaký ten software nebo můžete najmout některou z firem, které se tvorbou webu zabývají.

Přitom ale bude vždy řešit design webu, tedy zmíněnou strukturu a grafický návrh webu. Grafika vašich stránek by měla působit klidně a zároveň přehledně. Rozhodně se nedoporučuje používat křiklavých barev a příliš výrazných kontrastů, stejně tak je třeba dbát na dobrou čitelnost, což znamená použít dostatečně velké písmo a nastavit barevnost tak, aby se barva písma a pozadí téměř neshodovaly na jedné straně, na druhé straně ale výrazné kontrasty také nepůsobí moc dobře.

Vedle toho je brána v úvahu i struktura webu, tedy seřazení kategorií a podkategorií, jejich správné, jasné pojmenování a celkově jde o to, aby se návštěvník hned na úvodní stránce neztratil. Vedle toho hraje struktura stránek úlohu při optimalizaci pro vyhledávače, není na škodu dobře, rovnoměrně rozložit ta správná klíčová slova, aby vás našli ti návštěvníci, které chcete.